Allmänna Villkor

Allmänna bestämmelser

§ I.
INLEDNING

 1. Allmänna bestämmelser är ett mönsteravtal mellan Företaget och Kunden.
 2. Alla uttalanden gäller bara när de skickas skriftligen till den andra Sidan så att båda Sidor kan ha tillgång till uttalanden per server eller e-postmeddelande.

§ II.
DEFINITIONER

 1. Alla definitioner i dessa allmänna bestämmelser har samma betydelse som i svenskan. I dessa allmänna bestämmelser har följande ord och utryck den betydelse som anges nedan:
  • E-postadress – e-postadress som du har angett i anmälningsformulär,
  • Anmälningsformulär – anmälningsformulär du ska fylla i för att få psykologisk hjälp,
  • Kunden – du som använder tjänster som Företaget bjuder på sin webbsida,
  • Kontot – ditt privat konto på webbsidan som skapas när du fyller i anmälningsformulär. Kontot behövs får att använda tjänster som Företaget bjuder på webbsidan. Du är den enda person som har tillgång till kontot. Ingen annan får legal tillgång till kontot,
  • Psykolog – en person som får utöva psykologyrket enligt polska lagen om behörighet att utöva psykologyrket (2001/73, art. 763 ),
  • Webbsidan – webbsida www.psychologonline-24.pl, som ägs av Företaget,
  • Avtalet – avtal om psykologiska tjänster online,
  • Tjänst – alla tjänster som Företaget erbjuder på webbsidan, som inte är psykologiska tjänster,
  • Psykologisk tjänst – psykologiska tjänster som Företaget erbjuder på webbsidan, särskilt psykologisk diagnos, psykologisk utredning, psykoterapi, psykologisk hjälp.
  • Företaget – företag som erbjuder tjänster och psykologiska tjänster enligt lagen.

§ III.
TJÄNSTER

 1. Företaget erbjuder både kostnadsfria tjänster och tjänster som kostar enligt prislistan.
 2. Till kostnadsfria tjänster tillhör information om tjänster och psykologiska tjänster som erbjuds av Företaget, information om kommunikationssätt, kostnader och betalningssätt.
 3. Du ska betala först och främst för psykologiska tjänster. För att få psykologisk hjälp ska du betala enligt prislistan.
 4. Det finns två möjligheter att betala för våra tjänster: överföring eller betalning med PayPal eller PayU.
 5. Det är bara psykologer som utför psykologiska tjänster.
 6. Vi på www.psychologonline-24.pl erbjuder följande tjänster:
  • individuell psykologisk hjälp via audio-video,
  • psykologisk hjälp i form av e-postmeddelanden/textmeddelanden,
  • kostnadsfria guideböcker och inspelningar och guideböcker och inspelningar som kostar enligt prislistan.

§ IV.
TEKNISKA VILLKOR

 1. För att använda tjänster som erbjuds på www.psychologonline-24.pl måste du uppfylla tekniska krav för utrustning och internetanslutning.
 2. Du ska ha en dator med dual core processor och frekvens på minst 2,00 Ghz.
 3. Du ska ha tillgång till höghastighetsnät med kapacitet av minst 1Mb/S (download/upload) och vid ett gruppmöte 1Mb/s (upload) och 2Mb/s (download).
 4. Du måste ha ett Skypekonto på webbsidan http://www.skype.com/pl/ som behövs för ett videomöte.

§ V.
PSYKOLOGISKA TJÄNSTER

 1. Företaget kan utföra psykologiska tjänster åt Kunden genom ett av två kommunikationssätt: e-postmeddelande eller videosamtal.
 2. Det är du som väljer kommunikationssätt.
 3. Genom att välja kommunikationssätt bekräftar du att du har läst tekniska villkor som krävs för utvalda kommunikationssätt. Mer information om tekniska villkor finns i beskrivning av var och ett kommunikationssätt.
 4. Företaget bekräftar att psykolog svarar på kundens e-postmeddelande inom 4 dagar efter att Företaget har fått e-postmeddelandet.

§ VI.
AVTAL

 1. För att använda kostnadsfria tjänster ska du öppna webbsidan.
 2. För att använda tjänster som kostar enligt prislistan och psykologiska tjänster ska du:
  a) öppna webbsidan,
  b) läsa allmänna bestämmelser,
  c) fylla i anmälningsformulär genom att fylla i riktiga uppgifter, acceptera allmänna bestämmelser utan tvekan, uppfylla krav som finns i allmänna bestämmelser genom att klicka på rätt fält i anmälningsformulär.
  d) bekräfta uppgifter som finns i anmälningsformulär och skicka dem till Företaget.
 3. Allt som beskrivs i § VI art. 2 behövs för att skapa ett konto med uppgifter som finns i anmälningsformulär. Företaget kan neka att skapa ett konto med följande användarnamn om användarnamnet används av en annan användare, strider mot lagen eller strider mot Företagets intressen.
 4. Kontot behövs för att skicka e-postmeddelanden, boka tid, betala för psykologiska tjänster, skicka och få uttalanden.
 5. Avtal om tjänster som kostar enligt prislistan eller psykologiska tjänster gäller fram och med den dag Kunden väljer en tjänst eller en psykologisk tjänst som Företaget erbjuder och som utföras åt Kunden.
 6. När du ingår avtal om psykologiska tjänster accepterar du att utföra psykologiska tjänster åt dig som ska använda psykologisk hjälp.
 7. Du har rätt att skjuta upp ett möte senast 72 timmar före mötet. Efteråt får du inte skjuta upp mötet.
 8. Om du inte har kommit till ett videomöte och inte har skjutit upp det senast 72 timmar före mötet, får du inte pengar tillbaka.
 9. Om du inte har skickat bekräftelse av din överföring senast 48 timmar före mötet, upphävas mötet.
 10. Följande bestämmelser gäller samman med § I art. 3.

§ VII.
BETALNING OCH BETALNINGSSÄTT

 1. Betalning gäller enligt avtal och inkluderar moms.
 2. När du väljer en tjänst eller en psykologisk tjänst som ska utföras åt dig, betalar du för tjänsten enligt avtal.
 3. Betalning för tjänster eller psykologiska tjänster genomförs med PayU eller Paypal som är tillgängliga på webbsidan.
 4. Du kan även betala på ett annat sätt men först ska du kontakta oss på: kontakt@psychologonline-24.pl.
 5. Pris för våra tjänster finns i prislistan på webbsidan.
 6. Du bekräftar att du genast betalar för utvalda tjänster. Varje gång ska du betala för utvalda tjänster innan tjänster påbörjar.
 7. Om du inte betalar i tid eller betalar för lite har Företaget ingen plikt att utföra tjänster åt dig enligt avtal.
 8. Betalning har genomförts när Företaget har fått in pengar på sitt konto.
 9. Företaget har rätt till att ge rabatt åt utvalda kundgrupper när som helst.
 10. Företaget kan utfärda en faktura åt dig om Företaget får uppgifter som krävs till fakturan.
 11. Om du inte har kommit till möte inom första 15 minuter, har psykolog rätt att upphäva mötet och du har inte rätt att få pengar tillbaka.

§ VIII.
FÄRDIGHETER OCH SKILDIGHETER

 1. Företaget:
  a) är skyldig att utföra tjänster och psykologiska tjänster åt dig enligt avtal mellan Företaget och dig och enligt allmänna bestämmelser.
  b) är skyldig att iaktta tystnadsplikt beträffande alla informationer om dig som Företaget har fått kännedom inom ramen för psykologiska tjänster. Tystnadsplikt är inte tidsbegränsad.
  c) följer den polska personuppgiftslagen från 1997.
  d) ansvarar för fel eller felaktig fullgörande av avtal, oavsett av att du eller tredje män har orsakat fel eller felaktig fullgörande av avtal.
  e) kan häva avtal enligt allmänna bestämmelser.
  f) har ingen plikt att utföra tjänster som kostar enligt prislistan, särskilt psykologiska tjänster om du inte har betalat för tjänster.
  g) har rätt att avsluta tjänster och psykologiska tjänster åt dig om innehåll av ditt meddelande är olagligt eller obehagligt.
  h) har rätt till att stänga server vid uppdatering av server, programvaran eller tekniska anordningar gällande server.
  i) har rätt att blockera ditt konto, om du bryter mot allmänna bestämmelser eller lagen.
  j) har rätt till att ändra allmänna bestämmelser. Nya allmänna bestämmelser gäller 14 dagar efter de har publicerats på webbsidan.
 2. Kunden:
  a) har rätt till psykologiska tjänster enligt avtal och allmänna bestämmelser.
  b) har rätt till att reklamera tjänster enligt allmänna bestämmelser.
  c) har rätt till att häva avtal enligt allmänna bestämmelser.
  d) har rätt och plikt till att kontrollera, förändra och kräva att ta bort uppgifter Kunden har skickat till Företaget.
  e) har inte rätt att skapa ett nytt konto om kontot har blockerats utan att Företaget accepterar det skriftligen.
  f) får inte göra kontot tillgängligt till tredje män utan att Företaget accepterar det skriftligen.
  g) är ansvarig för resultat av terapi.
  h) är skyldig att inte på vilket sätt som helst använda informationer som Kunden har fått i ramen av avtal utan att Företaget accepterar det skriftligen.
 3. Genom att fylla i anmälningsformulär med syfte att skapa ett konto accepterar du att Företaget får använda dina personliga uppgifter som finns i anmälningsformulär.

§IX.
REKLAMATION

 1. Vid fel eller felaktig fullgörande av avtal av Företaget har du rätt att reklamera tjänsten.
 2. Reklamation ska skickas i skriftligen till Företaget.
 3. Reklamation ska först och främst innehålla uppgifter som behövs för att identifiera avtal och Kunden samt alla förhållanden angående fel eller felaktig fullgörande av avtal av Företaget.
 4. Du ska reklamera tjänsten genast men inte senare än 30 dagar efter den dag förhållanden angående fel eller felaktig fullgörande av avtal av Företaget har uppstått.
 5. Företaget ska svara på reklamation genast men inte senare än 30 dagar efter den dag Företaget har fått reklamation.
 6. Om Företaget inte accepterar reklamation angående fel eller felaktig fullgörande av avtal har du rätt att söka upprättelse i domstol.

§ X.
HÄVNINGSRÄTT

 1. Båda Sidor har rätt att häva avtal oavsett avtal angående psykologiska tjänster som utförs genom e-postmeddelanden.
 2. För att häva avtal ska ett uttalande skickas till den andra Sidan.
 3. Hävning ska göras så att den andra Sidan får den senast 72 timmar innan dag avtal börjar att gälla.
 4. Om du häver avtal senare än 72 timmar före mötet har du inte rätt att få pengar tillbaka.

§ XI.
SLUTBESTÄMMELSER

 1. Dessa allmänna bestämmelser gäller fram och med den dag de publiceras på webbsidan och ingår i avtal mellan Företaget och dig.
 2. Vi på psychologonline-24.pl har rätt att ändra allmänna bestämmelser när som helst utan att informera webbsidans användare om förändringar.
 3. Polska lagen gäller vid varje fall, särskilt om du är utlänning. Tvister som uppstår med anledning av detta avtal ska avgöras som förenklad tvist i polska domstolar. Det anges att avtal har ingåtts i Företagets huvudkontor i Turbia i Polen.
 4. Vid fall som inte regleras av detta avtal gäller:
  a) polska lagen om behörighet att utöva psykologyrket (2001/73, art. 763 ),
  b) polska e-handelslagen från 18 juli 2002 (2002.144.1204),
  c) polska civilrätten från 23 april 1964 (1964/16.93)